Møte om fagskolen hos Norsk Teknologi 12. februar 2014

Bård Inges presentasjon:


Bakgrunnsdokumentasjon:

ALTERNATIVE OPPTAKSVEIER OG Y-VEI


Alle de alternative opptaksveiene skal gi likeverdige grunnlag for ingeniørstudier sammenliknet med den ordinære opptaksveien. Institusjonene må her som ellers ha ansvaret for sitt eget opplegg, men til hjelp for institusjonene for å sikre enhetlig kvalitet, er det naturlig og rasjonelt å utarbeide en overordnet nasjonal modell. NRT nedsatt tre arbeidsgrupper som fikk i oppgave å komme med forslag angående:

  • De alternative opptaksveiene forkurs og realfagskurs samt kvalifiseringsdelen av TRESS

  • Gjennomføring av fritak og innpassing av teknisk fagskoleutdanning

  • En god Y-vei etter rammeplan for ingeniørutdanning av 03.02.2011


De tre arbeidsgruppene har nå avlevert sine rapporter: