Stoff i forbindelse med møte med Opplæringsregion Nord (ORN) tirsdag 17. august 2010 på Fylkeshuset i Tromsø.