AOF HaugalandRÅDGIVERSAMLING 24.9.2015
Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

Tema
Foredragsholder
TidFagskolen – et attraktivt utdanningsvalg
Hva skjer på nasjonalt plan? Hva jobbes det med for å promotere fagskolen?

Bård Inge Thun

Nasjonal fagskolekoordinator
09:45 – 10:15