Stoff i forbindelse med:
Møte med fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping i Region ø
st 17.02.10 i Oslo